Zasady najmu

Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy wypożyczalnią a najemcą.

 Jak rozliczamy wynajem?

 • Wynajem rozliczany jest w przeliczeniu na stawki dobowe
 • Wysokość stawek określona jest w cenniku dostępnym w siedzibie firmy
 • Transakcje rozliczamy gotówkowo

Co potrzebujemy do zawarcia umowy?

Osoby fizyczne

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, dowód rejestracyjny)
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, dowód rejestracyjny)
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON
 • W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę, pierwszy wynajem osobiście przez właściciela
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)

Spółki prawa handlowego

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON
 • w przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu na tą osobę
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym)